Door - Digi Dig

De APK keuring

De APK keuring

Het is belangrijk dat mensen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Voertuigen die op de openbare weg rijden moeten daarom technisch in goede staat zijn. Ook is het van belang dat ze aan bepaalde milieueisen voldoen, zodat ze niet teveel schade toedienen aan het milieu.

Verder dienen alle voertuigen op de juiste manier te zijn geregistreerd. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht van alle voertuigen in Nederland en het helpt instanties met het opsporen van voertuigen of personen.

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Om dit zoveel mogelijk te kunnen garanderen laat deze organisatie keuringen uitvoeren. Sommige keuringen komen jaarlijks terug, terwijl andere keuringen enkel plaatsvinden in bepaalde situaties.

APK-keuring

De APK-keuring is de meest bekende keuring en is voor een aantal voertuigen wettelijk verplicht. De meeste auto’s, bedrijfsauto’s en voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo moeten APK-gekeurd worden.

Ook driewielige motoren met een gewicht van minimaal 400 kilo hebben vaak een APK-keuringsplicht. Deze plicht geldt niet voor lichtere driewielige motoren en tweewielige motoren. Bromfietsen hoeven eveneens niet APK-gekeurd te worden. In het APK keuringsschema van de RDW keuring staat precies welke voertuigen een keuringsplicht hebben en wanneer ze moeten worden gekeurd.

Een APK-keurmeester van een RDW-erkend bedrijf voert de APK-keuring uit. Tijdens de keuring let de keurmeester op de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu. Is de auto goedgekeurd? Dan ontvangt de eigenaar een keuringsrapport met de nieuwe APK vervaldatum. Als de auto is afgekeurd, staan op het rapport de punten van afkeur vermeld. Deze punten moeten dan worden hersteld en het voertuig moet vervolgens opnieuw worden gekeurd.

Als de APK is verlopen of als een voertuig is afgekeurd bij de keuring, mag er niet meer met het voertuig op de openbare weg worden gereden. De RDW voert hiervoor diverse controles uit en kan boetes uitdelen voor het rijden in een voertuig dat niet op de openbare weg mag.

Tweedehands auto

Indien er een tweedehands auto wordt aangeschaft is het aan te bevelen een nieuwe apk voor aankoop te laten uitvoeren. Bij een particuliere aankoop kan een aankoopkeuring van een erkende garage aan te bevelen zijn. Koop je een occasion bij een garagebedrijf laat je dan ook adviseren over de bovag garantie of andere garantieregelingen.

 

Andere keuringen

Naast de APK-keuring zijn er ook andere keuringen die soms verplicht zijn. Een keuring door een RDW keuringsstation is verplicht als:

De politie of de douane technische gebreken of te veel geluid heeft geconstateerd tijdens een controle;
Het voertuig is beschadigd na een ongeval en niet meer aan de verplichte technische eisen voor het rijden op de openbare weg voldoet;
Het voertuig in dermate is gerestaureerd, gerepareerd, aangepast of omgebouwd dat de identiteit van het voertuig is veranderd;
Het voertuig vanuit een ander land is ingevoerd;
Het voertuig vanuit het ene land naar het andere land door Nederland wordt vervoerd;
Indien het om een bromfiets gaat: de bromfiets nog geen Nederlands kenteken heeft, omdat er sinds de invoering van het bromfietskenteken (2007) niet meer mee is gereden.

Deze keuringen zijn niet allemaal hetzelfde. Bij schade of technische gebreken wordt net als bij de APK-keuring de technische staat van het voertuig gecontroleerd. Als de identiteit van het voertuig veranderd is of de bromfiets nog geen kenteken heeft, bestaat de keuring uit het vastleggen van de identiteit in het kentekenregister.

Indien het voertuig vanuit een ander land wordt ingevoerd, worden de identiteit en de kilometerstand vastgelegd en wordt gecontroleerd of het voertuig niet gestolen is. Bij doorvoer van het voertuig wordt enkel de identiteit vastgelegd.

Dit reclame-artikel is geplaatst door (Kennisdelen.org), gegevens zijn bekend bij en geverifieerd door de beheerder van deze website.